Seido Kazoku Photo Gallery » 2003 Seido Festival, Sydney » Senpai Jamie Kata 2003 -2

picture - Senpai Jamie Kata 2003 -2.jpg
Picture taken:2003-11-29 08:52:25
Dimensions:2048x3072
File size:1,808,772 bytes